Panelin höyläyksessä huomioitavia seikkoja.

HÖYLÄTTÄVÄ MATERIAALI

 • lehtipuu
 • mänty
 • kuusi

HÖYLÄTTÄVÄN PUUN KOSTEUS

SAHATTU AIHIO

HÖYLÄKONEEN TEKNISET OMINAISUUDET

 • karajärjestys
 • höyläysnopeus
 • jointerin käyttö

EDELLISTEN PERUSTEELLA MÄÄRITETÄÄN

 • terätyyppi
 • leikkuiden lukumäärä
 • teräkulmat
 • leikkuuaineet

Oikeat teräratkaisut ovat edellytyksenä parhaaseen mahdolliseen höyläyslaatuun. Höylättävä materiaali huomioonottaen myös teroitusvälit ovat moninkertaiset oikeilla teräratkaisuilla. Jopa 200000m teroitusvälit ovat mahdollisia.

Esim. Kuusipaneelin höyläys kosteus n.15%. Sahattu puun keskiosasta 14 x 120 STP.

Lähtökohtana höyläyksessä on se, että hauras oksainen kuivahko kuusi ei kestä työstön teräpainetta. Lopullista höyläysmuotoa on lähestyttävä vähitellen pienellä hammaskohtaisella syötöllä eli mahdollisimman paljon leikkuita syöttönopeus huomioon ottaen. Myös teräkulmilla haetaan vuolevaa työstöä. Terän leikkuuaineen on kestettävä pienen lastun aiheuttamaa kulumista. Työstämisessä kaikkien terien leikkuiden on sovelluttava ko. ajoon. Usein virhepinta tulee jo ensimmäisellä alakaralla. Viimeistelykutteri ei voi parantaa jo ensimmäisen kutterin tekemää virhettä. Samoin on kaikkien terien suhteen. Terät eivät voi täysin poistaa raaka-aine virheitä, mutta oleellinen parannus saadaan aikaan.

Esim.  9-karainen höyläkone ajonopeus 120m / min

 1. Kääntöpalaspiraali 160 - 150 - 45 z6/60 tai hydrospiraali.
 2. Esityöstö + ponti reunojen viistäminen.
 3. Esityöstö
 4. 3-osainen viimeistelyterä, keskellä pyöröterä.
 5. Esityöstö avosauman kohdalla jätetään 0,6mm työstövaraa.
 6. pinta kromiterillä. Erikoiskulmat.
 7. Avosauma viimeistelyterä vinoleikkuinen.

Lisätietoja ja kuva höyläyssuunnitelmasta. 0400-642057

Höylän syöttönopeuden suhteen on laskettu 10m/min per leikkuu hyvän pinnan laadun saamiseksi. Tämä on vain teoriaa, mikäli seuraavat seikat eivät ole käytettävissä tai toteudu.

 • Hydrokiinnitteiset teräpäät
 • Jointerlaitteet
 • Tarkka teroituskone, terät teroitetaan hydrokiinnitteisinä
 • Kunnossa oleva höyläkone
 • Terien on oltava tasapainossa. Pihka ja puru ajoittain pois esim. ultraäänipesukoneella.