• Kursot voidaan valmistaa asiakkaan haluamaan liitostiukkuuteen, jolloin kysymyksessä on pohjaava liitos, puolipohjaava liitos tai kantavan rakenteen liitos.
  • Myös asiakkaan työstöolosuhteet ja jatkoskone voidaan ottaa huomioon terissä.
  • Koeajamme kaikki sormiliitoskursot ennen lähetystä.