• Karhennusterät ulkoverhouslaudan työstämiseen.
 • Pinta höylätään normaalilla höylän kutterilla.
 • Hienosahaustalaitetta ei tarvita.
 • Voidaan käyttää suuria syöttönopeuksia.
 • Terien keskinäistä asemaa kutterissa muuttamalla saadaan paneeliin elävä pinta.
 • Useita eri pintamahdollisuuksia
 • ULKOVUORILAUDAN HÖYLÄYKSESTÄ Uurrepuolen höyläyksessä voidaan käytetään 3-osaista terää, missä keskellä on pyöröterä ja laidolla molemminpuolin Z8 Micro-Grain-leikkuiset kovametallikursot. Pyöröterä ei revi uurrekoloa. Teroitusvälit ovat erittäin pitkät.

  Maalattava pinta R-Wood karhennusterillä

 • Terät asennetaan useimmiten viimeiselle alakaralle.

 • Työstön helppous ja edullisuus verrattuna perinteisiin höylän jälkeen asennettaviin erilaisiin karhennuslaitteisiin

 • Maalin kulutus pienempi

 • Kuusen höyläyksessä UUTTA !

  Esityöstävillä terillä voidaan vaikuttaa tuotteen laatuun. Viimeistelyterät eivät useinkaan poista esityöstössä aiheutuneita virheitä. Castor kuttereiden lisäksi voidaan esityöstössä käyttää karhennusteriä, nämä leikkaavat puun ongelmakohtia noin 0,5 jakoisilla leikkuilla huomattavan vähin repimisin. Vastaava ajotapa on havaittu hyväksi muuallakin euroopassa. Voimme laatia suunnitelman kuusen höyläyksestä ottaen huomioon käyttämänne höyläkoneen ja höylättävän raaka-aineen.